szkolenia z finansow dla przedsiebiorstw z Aleksandrowa Kujawskiego

Szanowni Panstwo.

Wspolczesne metody zarzadzania finansami, ktorych wdrozenie w Panstwa firmie mozemy zaczac od szkolen dla Panstwa pracownikow, przyczyniaja sie istotnie do zmniejszenia ryzyka i zwiekszenia efektywnosci ekonomicznej przedsiebiorstw. W porownaniu z podmiotami, ktore nie wdrozyly tych metod, da sie zauwazyc kilku-procentowo wyzsze miary efektywnosci. Oznacza to znacznie wyzsze korzysci z wdrozenia nowoczesnych metod zarzadzania finansami ju w pierwszych dwoch latach niz naklady na ich wdrozenie. Bardzo czesto tez pozwalaja uniknc podejmowania nieoptymalnych decyzji w zakresie zarzadzania plynnoscia, struktura kapitalow, inwestycjami, co pozwala obnizyc ryzyko i niepewnosc w trakcie zarzadzania przedsiebiorstwem. W zwiazku z tym, przekonany o wysokim potencjale korzysci jaki zawiera sie w wiedzy, jak moga Panstwo implementowa u siebie, mam do zaproponowania Panstwu przeprowadzenie szkolen dedykowanych w Panstwa przedsiebiorstwie. Szkolenia takie, sa realizowane w miejscowosci, ktora Panstwu najlepiej odpowiada i w terminie dopasowanym do Panstwa kalendarza. Zaleta takich szkolen jest to, ze nie sa one odwolywane z powodu niezebrania sie grupy jak to ma miejsce w przypadku tzw. szkolen otwartych. Kolejn korzyscia jest fakt, ze szkolenia dedykowane sa szyte na miare potrzeb Waszych specjalistow bez typowego dla szkolen otwartych rozproszenia na wszystkie sektory i typy dzialalnosci, z ktorymi nie ma potrzeby zaznajamiac Waszych kadr. Do tego dochodza zalety logistyczne w postaci braku koniecznosci delegowania pracownikow (i tracenia przez nich kolejnych dni na przejazd do miejsca szkolenia, nocleg poza miejscem zamieszkania, aklimatyzacje w pracy po powrocie ze szkolenia).
Proponuje cztery podstawowe tematy szkoleniowe:
[1] ZARZADZANIE PLYNNOSCIA FINANSOWA W PRZEDSIEBIORSTWIE
[2] OCENA I ANALIZA OPLACALNOSCI I RYZYKA PROJEKTOW INWESTYCYJNYCH
[3] OCENA KONTRAHENTA NA PODSTAWIE SPRAWOZDAN FINANSOWYCH
[4] FINANSE DLA NIEFINANSISTOW
Kazdy z tematow moge dla Panstwa zrealizowac jako szkolenie 2 dniowe, 1 dniowe, 3 dniowe lub 5 dniowe. Najbardziej efektywny dzien szkoleniowy to zazwyczaj 5 lub 6 godzin (np. od 10.00 do 16.00) z przerwa na lunch. Grupa szkoleniowa liczy moe od jednego do kilkunastu uczestnikow.
Wspolpraca jest mozliwa na podstawie umowy zlecenia (lub umowy o dzielo). Jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, mam takie dwie moliwoci podjecia z Panstwem wspolpracy. Oczekiwane przeze mnie honorarium jest podane w kwocie netto (wysoko wpywu na moje konto bankowe ju po odjeciu skladek i podatkow). Kwoty te zakladaja, ze po Panstwa stronie jest zorganizowanie wyposazonej sali szkoleniowej i pokrycie kosztow moich noclegow przed kazdym dniem szkoleniowym (informacja na temat oczekiwan dotyczacych stawek honorarium w tabeli w zalaczniku).
Serdecznie pozdrawiam zapraszajac do wspopracy.

Grzegorz Michalski
tel. 791214963, tel.2. 739089088, tel. 503452860
Grzegorz.Michalski@onet.pl oraz: Grzegorz.Michalski@gmail.com

szkoleniamichalski2018xii08.doc

szkoleniamichalski2018xii08.docx

szkoleniamichalski2018xii08.odt

szkoleniamichalski2018xii08.pdf

Advertisements

szkolenia z finansw dla firm z Aleksandrowa Kujawskiego

Szanowni Pastwo.

Wspczesne metody zarzdzania finansami, ktrych wdroenie w Pastwa firmie moemy zacz od szkole dla Pastwa pracownikw, przyczyniaj si istotnie do zmniejszenia ryzyka i zwikszenia efektywnoci ekonomicznej przedsibiorstw . W porwnaniu z podmiotami, ktre nie wdroyy tych metod, da si zauway kilku procentowo wysze miary efektywnoci. Oznacza to znacznie wysze korzyci z wdroenia nowoczesnych metod zarzdzania finansami ju w pierwszych dwch latach ni nakady na ich wdroenie. Bardzo czsto te pozwalaj unikn podejmowania nieoptymalnych decyzji w zakresie zarzdzania pynnoci, struktur kapitaw, inwestycjami, co pozwala obniy ryzyko i niepewno w trakcie zarzdzania przedsibiorstwem. W zwizku z tym, przekonany o wysokim potencjale korzyci jaki zawiera si w wiedzy, jak mog Pastwo implementowa u siebie, mam do zaproponowania Pastwu przeprowadzenie szkole dedykowanych w Pastwa przedsibiorstwie. Szkolenia takie, s realizowane w miejscowoci, ktra Pastwu najlepiej odpowiada i w terminie dopasowanym do Pastwa kalendarza. Zalet takich szkole jest to, e nie s one odwoywane z powodu niezebrania si grupy jak to ma miejsce w przypadku tzw. szkole otwartych. Kolejn korzyci jest fakt, e szkolenia dedykowane s szyte na miar potrzeb Waszych specjalistw bez typowego dla szkole otwartych rozproszenia na wszystkie sektory i typy dziaalnoci, z ktrymi nie ma potrzeby zaznajamia Waszych kadr. Do tego dochodz zalety logistyczne w postaci braku koniecznoci delegowania pracownikw (i tracenia przez nich kolejnych dni na przejazd do miejsca szkolenia, nocleg poza miejscem zamieszkania, aklimatyzacj w pracy po powrocie ze szkolenia).
Proponuj cztery podstawowe tematy szkoleniowe:
[1] ZARZDZANIE PYNNOCI FINANSOW W PRZEDSIBIORSTWIE
[2] OCENA I ANALIZA OPACALNOCI I RYZYKA PROJEKTW INWESTYCYJNYCH
[3] OCENA KONTRAHENTA NA PODSTAWIE SPRAWOZDA FINANSOWYCH
[4] FINANSE DLA NIEFINANSISTW
Kady z tematw mog dla Pastwa zrealizowa jako szkolenie 2 dniowe, 1 dniowe, 3 dniowe lub 5 dniowe. Najbardziej efektywny dzie szkoleniowy to zazwyczaj 5 lub 6 godzin (np. od 10.00 do 16.00) z przerw na lunch. Grupa szkoleniowa liczy moe od jednego do kilkunastu uczestnikw.
Wsppraca jest moliwa na podstawie umowy zlecenia (lub umowy o dzieo). Jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, mam takie dwie moliwoci podjcia z Pastwem wsppracy. Oczekiwane przeze mnie honorarium jest podane w kwocie netto (wysoko wpywu na moje konto bankowe ju po odjciu skadek i podatkw). Kwoty te zakadaj, e po Pastwa stronie jest zorganizowanie wyposaonej sali szkoleniowej i pokrycie kosztw moich noclegw przed kadym dniem szkoleniowym (informacja na temat oczekiwa dotyczcych stawek honorarium w tabeli w zaczniku).
Serdecznie pozdrawiam zapraszajc do wsppracy.

Grzegorz Michalski
tel. 791214963, tel.2. 739089088, tel. 503452860
Grzegorz.Michalski@onet.pl oraz: Grzegorz.Michalski@gmail.com

szkoleniamichalski2018xii08.doc

szkoleniamichalski2018xii08.docx

szkoleniamichalski2018xii08.odt

szkoleniamichalski2018xii08.pdf